สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Mentor Lecture Session
ของโครงการ Prince Mahidol Award Youth Program

ในหัวข้อ “Cognitive Assessment and Dementia From Detection to Care: USA and Thailand Experience”

วันที่ 28 มกราคม 2563
โรงแรม Centara Grand

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Mentor Lecture Session ของโครงการ Prince Mahidol Award Youth Program ในหัวข้อ “Cognitive Assessment and Dementia From Detection to Care: USA and Thailand Experience” ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่โรงแรม Centara Grand

co-host โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย โดยเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศและชาวไทยของแพทย์ผู้ได้รับทุน รวมถึงอาจารย์จากสถาบันต่างๆ มาร่วมบรรยาย โดยมี Assoc. Prof. Dr.Katherine Possin จาก Memory and Aging Center, University of California San Francisco บินตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายในงานนี้โดยเฉพาะ

**ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ https://pmac2020.com/sidemeeting