สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

เอกสารดาวน์โหลด

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้รับพระกรุณาประทานชื่อสมาคมจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539

วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้

  1. เป็นแหล่งรวมของนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดด้านวิชาการ และปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  3. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาการสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสถานบันวิชาการนานาชาติ
  6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ และสาธารณชน


เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ

เปิดจำหน่ายแล้ว !!

หนังสือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่คุณไม่ควรพลาด คุณสะสมครบแล้วหรือยัง หนังสือดี มีคุณภาพทำการสั่งซื้อได้ที่ https://forms.gle/Z7DVKKne2DF1SR1C6 หรือ scan qr code ด้านล่างนี้ค่ะ

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด »

สื่อสมองเสื่อม การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยหัวใจในชุมชน

EP1 สมองเสื่อม: รู้ก่อน รับมือได้ แก้ไขทัน

EP2 สมองเสื่อม: กิจกรรมและการดูแลตนเองของคนในครอบครัว

EP3 สมองเสื่อม: รู้เขา รู้เรา เข้าใจโรค

EP4 การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยหัวใจในชุมชน